Υποτροφίες για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 του Πανεπιστημίου Frederick για σπουδές σε δημότες Αγλαντζιάς

Το Πανεπιστήμιο Frederick διαχρονικά, και στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφορά, προσφέρει κάθε χρόνο διάφορες υποτροφίες και βοηθήματα.

«10 for 10 – ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ»
Το συγκεκριμένο σχέδιο, καλύπτει με υποτροφίες – μέχρι και 100% – όλα τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο, στα δε κριτήρια επιλογής, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση του αιτητή.