Βιβλιαράκι Ανοικτού Σχολείου Αγλαντζιάς / Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων 2022-2023