ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα Φορολογίας διεξάγει σήμερα 28/06/2018  Ώρα 18:30 – 20:30  στις Σπηλιές στο Σκαλί Αγλαντζιάς ενημέρωση για την ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος.

Η ενημέρωση αφορά την διαδικασία εγγραφής και υποβολής δήλωσης εισοδήματος μέσω του συστήματος TAXISnet – Άμεσης Φορολογίας.