Τελική γιορτή του Ανοικτού Σχολείου Αγλαντζιάς που θα γίνει το Σάββατο 1 Ιουνίου 2019 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Σκαλί Αγλαντζιάς.