Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας Αγλαντζιάς

Το Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας Αγλαντζιάς δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Υπεύθυνης/ου και Βοηθών Υπεύθυνης/ου στα Κέντρα Προστασίας και απασχόλησης παιδιών.

Ωράριο 12:30 – 18:00 Δευτέρα – Παρασκευή

Αίτηση και βιογραφικό θα πρέπει να παραδοθεί στην Κα Άννα Κούτζιη στα γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς μέχρι τις 13:00 την Παρασκευή 3/12/2021.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 22462154 και 99426708.

Έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες σχετικά με τους όρους εργοδότησης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγλαντζιάς.