Ρεύμα Ογκωδών στα πλαίσια του Προγράμματος «Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων» του Δήμου Αγλαντζιάς

Μέσα στα πλαίσια της αναβάθμισης της διαχείρισης των αποβλήτων του, ο Δήμος Αγλαντζιάς προσκαλεί ενδιαφερόμενους κατόχους πιστοποιητικού καταχώρισης για συλλογή και μεταφορά αποβλήτων για να αναλάβουν τη συλλογή και μεταφορά Πράσινων αποβλήτων κήπων (κλαδεύματα, κωδικός 200201), Ογκωδών υλικών (τραπέζια, πολυθρόνες, καναπέδες, στρώματα κλπ, κωδικός 200307), Ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ψυγεία, τηλεοράσεις, πλυντήρια κλπ, κωδικός 200135)  από τα υποστατικά/οικίες των δημοτών του Δήμου Αγλαντζιάς όπως αυτά θα προκύπτουν κατά καιρούς και την μεταφορά τους στο  «Πράσινο Σημείο» Λευκωσία μόνο που βρίσκεται παραπλεύρως του πολυκαταστήματος “Leroy Merlin” στην περιοχή του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας στο Στρόβολο.

Με την συλλογή και μεταφορά των πιο πάνω Αποβλήτων ο μεταφορέας των αποβλήτων είναι υποχρεωμένος να εκδίδει το σχετικό Έντυπο Αναγνώρισης και Παρακολούθησης Μεταφοράς Αποβλήτων, αντίγραφο του  οποίου θα παραδίδει στο Δήμο Αγλαντζιάς.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς έχει προβεί σε διευθέτηση με το Διαχειριστή του «Πράσινου Σημείου» ο οποίος θα αποδέχεται δωρεάν τα απόβλητα με την προσκόμιση του σχετικού εντύπου, «Έντυπο Αναγνώρισης και Παρακολούθησης Μεταφοράς Αποβλήτων» από τον Αδειοδοτημένο μεταφορά κατά την προσέλευση του στο σημείο.

Ο διακανονισμός των χρεώσεων για τη συλλογή και μεταφορά των πιο πάνω ρευμάτων προς το «Πράσινο Σημείο» Λευκωσίας, θα γίνεται μεταξύ των  Αδειοδοτημένων μεταφορέων και των ενδιαφερόμενων Δημοτών, χωρίς καμία άλλη εμπλοκή του Δήμου Αγλαντζιάς.

Όσοι από τους αδειοδοτημένους μεταφορείς ενδιαφέρονται να συλλέγουν και να μεταφέρουν τα πιο πάνω απόβλητα από τα Δημοτικά όρια Αγλαντζιάς παρακαλώ όπως συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη «Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγλαντζιάς στα τηλέφωνα:

Αικατερίνης Κορνάρο 8, ΤΚ 2108
ΤΘ: 20259, 2150 Αγλαντζιά
Τηλέφωνο: 77 77 81 00
Ηλ. Επικοινωνία: [email protected]
Φαξ: 22 455 799