Προϋπολογισμοί πλεονάσματος και ανάπτυξης για το 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρία του ημερομηνίας 1 Νοεμβρίου 2018, ενέκρινε τους προϋπολογισμούς για την τριετία 2019-2021 και έθεσε το Δήμο Αγλαντζιάς σε σταθερή πορεία περαιτέρω ανάπτυξης.

Με τους προϋπολογισμούς του 2019-2021, το Δημοτικό Συμβούλιο προσπαθεί να επιλύσει σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα που ο Δήμος έχει στη λειτουργία του αλλά ταυτόχρονα εισαγάγει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του σημαντικά έργα αλλά και τομές.

Συγκεκριμένα, για το 2019 ο προϋπολογισμός εσόδων ανέρχεται στα €6.985.000 και των εξόδων στα €6.449.000, παρουσιάζοντας δηλαδή πλεόνασμα περίπου €536.000, ενώ προϋπολογίζει έργα ύψους €2εκ. περίπου.

Συγκεκριμένα, για το 2019 προβλέπονται η δημιουργία πράσινου σημείου με κόστος €100.000, μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης και κυρτωμάτων στη Λεωφόρο Κερύνειας, στην οδό Κώστα Βάρναλη, στην οδό Ύδρας και Αιγίνης ύψους €108.000 και η πρώτη φάση της κατασκευής του ποδηλατόδρομου Αγλαντζιάς-Γερίου με κόστος €40.000, η ετοιμασία μελετών για την κατασκευή πεζοδρομίου στις οδούς Λεύκωνος, Λεωφόρος Μακαρίου, για την ετοιμασία μελετών για τις περιοχές Κεφαλληνίας, Τριπόλεως και Αθηνών.

Στους προϋπολογισμούς επίσης περιλαμβάνεται η απαλλοτρίωση εγκαταλειμμένων οικιών για διαπλάτυνση της οδού Ανδρέα Νικολάου και η δημιουργία χώρων στάθμευσης ύψους €280.000, εισαγωγή συστήματος Pay As You Throw και πολλές άλλες μελέτες και έργα.

Όπως φαίνεται και από τα τελευταία συγκριτικά στοιχεία, τα οποία παρατίθενται στην τελευταία Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, ο Δήμος Αγλαντζιάς αποτελεί ένα σοβαρά υποστελεχωμένο Δήμο, καθώς απασχολεί 2,31 εργάτες ανά 1000 δημότες.  Το εργατικό κόστος ανά δημότη ανέρχεται σε €110,88 ενώ ο μέσος όρος των Δήμων ανέρχεται σε €189,14.