Πρόσκληση Συμμετοχής στην Παιδική Χορωδία Αγλαντζιάς