Πρόσκληση – Ποιήματα My tales in light blue – 04/10/2018 Σκαλί Αγλαντζιάς