ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Ο Δήμος Αγλαντζιάς, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του καλλιτεχνικού του προγράμματος για το 2021, προσκαλεί Καλλιτέχνες και Οργανισμούς να υποβάλουν τις προτάσεις τους, από τις 12 Μαΐου 2021 έως και τις 5 Ιουνίου 2021.

  1. Για το Φεστιβάλ Αγλαντζιάς:

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για παραγωγές Θεάτρου, Χορού, Μουσικής καθώς επίσης και για Εικαστικές Δράσεις.

  1. Για τις εκδηλώσεις σε πλατείες και πάρκα:

Γίνονται δεκτές αιτήσεις που αφορούν συναυλίες μουσικών σχημάτων και καλλιτεχνών από όλο το εύρος της κλασικής έως την σύγχρονη μουσική, καθώς επίσης και για άλλα δρώμενα (όπως για παράδειγμα stand-up comedy, αφηγήσεις, μικρές θεατρικές παραστάσεις κ.α.).

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση maria.[email protected], το αργότερο μέχρι τις 5 Ιουνίου 2021.

Θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

  • τον τίτλο της πρότασης,
  • σύντομη περιγραφή,
  • πλήρη ονομαστικό κατάλογο των καλλιτεχνών,
  • οικονομικές και τεχνικές ανάγκες της παραγωγής

Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο: [email protected]

Η υποβολή πρότασης δεν εγγυάται την ένταξή της στον προγραμματισμό των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του Δήμου.

 

Δήμος Αγλαντζιάς
12 Μαΐου 2021