Προσφορά δύο (2) Υποτροφιών συνολικής αξίας €4.000 στα Αξιολογημένα – Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών «Κηποτεχνίας (2 έτη Δίπλωμα)» και «Κηποτεχνίας και Σχεδιασμός Κήπου (3 έτη Ανώτερο Δίπλωμα)» από το KES College προς νεαρούς δημότες του Δήμου Αγλαντζιάς

Το KES College μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς και θέλοντας να ευαισθητοποιήσει το κοινό προς «πράσινα» επαγγέλματα αλλά και για ενίσχυση του Δήμου Αγλαντζιάς με άτομα εκπαιδευμένα στην περιποίηση των χώρων πρασίνου του Δήμου, αποφάσισε να παραχωρήσει στο Δήμο Αγλαντζιάς δύο (2) υποτροφίες ύψους €2.000 η κάθε μία (συνολικής αξίας €4.000) στα Αξιολογημένα – Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών «Κηποτεχνίας (2 έτη Δίπλωμα)» και «Κηποτεχνίας και Σχεδιασμός Κήπου (3 έτη Ανώτερο Δίπλωμα)» που ανήκουν στη Σχολή Περιβαλλοντικών Σπουδών του KES College.

Οι υποτροφίες αυτές ισχύουν για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018.

Εδώ να σημειώσουμε ότι οι δικαιούχοι κρατικής χορηγίας μπορούν να επωφεληθούν με επιπλέον οικονομική κρατική στήριξη μέχρι και €3.420 (ισχύουν οικονομικά κριτήρια) οπότε το πραγματικό πληρωτέο κόστος δεν θα υπερβεί τα €800 το έτος!

Όσοι δημότες ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με τη Λειτουργό Δημοτικής Υπηρεσίας Άντρη Ευτυχίου, 22462251/22462233.