ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αριθμός Διαγωνισμού 1/2016 Αγορά υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού ως ‘’CLERK OF WORKS’’

Δήμος Αγλαντζιάς διενεργεί διαγωνισμό για την αγορά υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού ως ‘’CLERK OF WORKS’’ για περίοδο 2 χρόνων, για την επίβλεψη και διαχείριση των συμβολαίων του πολεοδομικού έργου εκσυγχρονισμού των Λεωφ. Αγλαντζιάς, Λάρνακος και τμήματος της Λεωφ. Αμμοχώστου και ως Μελετητής/Επιβλέπων για άλλα μικρότερα Έργα του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού, δωρεάν, από τα γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς που βρίσκονται στη οδό Αικατερίνης Κορνάρο 8, 2108 Αγλαντζιά, ή από την ιστοσελίδα του Δήμου, ‘’www.aglantzia.org.cy’’.

Οι προσφορές πρέπει να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Αγλαντζιάς που βρίσκεται στο 1ον όροφο του Δημοτικού Μεγάρου, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου, 2016 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Αρμόδιο πρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο κ. Γιάγκος Γιάγκου, Αν. Δημοτικός Μηχανικός (τηλέφωνα 22462155 και 99462203). 

Για να πάρετε τα έγγραφα του Διαγωνισμού πατήστε εδώ.