ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ 2019

Περιοχές Ιανουάριος – Φεβρουάριος
Δημοσίων Υπαλλήλων – Άγιος Νεκτάριος 28 – 30/01/2019
Περνέρα 31/01/2019 – 01/02/2019
Πλατύ  – Νοτίως Λ. Κερύνειας 04 – 06/02/2019
Τριγωνάκι – Καθαρή 07 – 11/02/2019
ΡΙΚ 12 – 13/02/2019
Αγία Μαύρη –  Παλιά Αγλαντζιά 14 – 15/02/2019
Οικ. Πλατύ  –Αθαλάσσα – ΚΟΑΓ 18 – 20/02/2019
Λάππατα – Πολίτη 21 – 22/02/2019
  • Οποιοσδήποτε δημότης επιθυμεί να απομακρύνει τα κλαδέματα του ή άλλα βαριά αντικείμενα (π.χ. έπιπλα), εκτός των προκαθορισμένων ημερομηνιών, μπορεί να απευθύνεται στην Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου (Τηλ. 22462059 / 22462233)  για την απομάκρυνση τους με την ανάλογη  χρέωση.  Η χρέωση ανέρχεται  στα €60 ανά φορτηγό / αυτοκίνητο και  στα €30 ανά μισό φορτηγό / αυτοκίνητο.
  • Δημότες που επιθυμούν να απομακρύνουν ηλεκτρικές / ηλεκτρονικές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, τηλεοράσεις,  ηλεκτρονικούς υπολογιστές κτλ.) μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου, για απ’ ευθείας  παραλαβή των συσκευών δωρεάν από το υποστατικό τους και μεταφορά τους για ανακύκλωση.
  • ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ η απόρριψη μπάζων και άλλων αχρήστων οικοδομικών υλικών μετά από οικοδομικές εργασίες. Είναι υποχρέωση του κάθε δημότη, όπως τα απόβλητα που προέρχονται από τις πιο πάνω εργασίες τοποθετούνται σε μεταλλικά κιβώτια απορριμμάτων (Skip), τα οποία παρέχονται από ιδιωτικές υπηρεσίες καθαριότητας.