Πληροφορίες για το χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων – Σάββατο 1/2/20

Το κτίριο ΧΩΔ01  είναι το σημείο 2
Αίθουσες διδασκαλίας: ΧΩΔ01 – 108 και ΧΩΔ01 – 109 (1ος όροφος)