Πλήρης απαλλαγή τελών για τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις στις Λεωφόρους Αγλαντζιάς, Λάρνακος και Αμμοχώστου από τον Δήμο Αγλαντζιάς

Ο Δήμος Αγλαντζιάς αποφάσισε να εξαιρέσει τις τοπικές επιχειρήσεις εμπορικής φύσεως ή/και που εξαρτώνται από τη φυσική παρουσία των πελατών τους από τα τέλη του ετήσιου δικαιώματος άσκησης επιχειρήσεων και του δικαιώματος διατήρησης ή χρήσης επαγγελματικού υποστατικού. Οι εν λόγω μηδενικές χρεώσεις έχουν άμεση ισχύ και θα εφαρμόζονται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγλαντζιάς σε συνεδρία του ημερομηνίας 31 Αυγούστου 2017 και αφού έλαβε υπόψη τις καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην ολοκλήρωση του έργου αναβάθμισης των Λεωφόρων Αγλαντζιάς-Λάρνακος και Αμμοχώστου και το σοβαρό επηρεασμό του κύκλου εργασιών των εμπορευόμενων στις λεωφόρους, αποφάσισε όπως κατατάξει τις επιχειρήσεις εμπορικής φύσεως ή/και που εξαρτούνται από τη φυσική παρουσία των πελατών τους στο κατάστημα και που βρίσκονται εντός των ορίων του έργου, σε μηδενική κατηγορία χρέωσης σε ότι αφορά στο ετήσιο δικαίωμα άσκησης επιχειρήσεων και στο δικαίωμα διατήρησης ή χρήσης επαγγελματικού υποστατικού.

Ενημερώνονται οι επηρεαζόμενοι ότι εντός των ημερών θα λάβουν σχετική ειδοποίηση, ενώ για όσους έχουν ήδη καταβάλει τα τέλη για το 2017, θα γίνουν οι σχετικές ρυθμίσεις.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς εκφράζει για μια ακόμη φορά τη συμπάθειά του προς τους επηρεαζόμενους και διαβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του καταβάλει συνεχείς προσπάθειες για επίσπευση των εργασιών.