Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Παραχώρηση Άδειας Χρήσης του Αναψυκτηρίου του Δημοτικού Πάρκου Αγλαντζιάς «Σπύρος Κυπριανού» Αρ.Διαγωνισμού 12/2018

Ο Δήμος Αγλαντζιάς ζητά προσφορές για την παραχώρηση Άδειας Χρήσης του Αναψυκτηρίου, του Δημοτικού Πάρκου Αγλαντζιάς «Σπύρος Κυπριανού» που βρίσκεται επί των Λεωφόρων Αγλαντζιάς και Ακαδημίας στην Αγλαντζιά.

Η Παραχώρηση Άδειας Χρήσης θα είναι για περίοδο τριών (3) ετών με δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή ανανέωσης για ακόμη δύο περιόδους ενός έτους (3+1+1).

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού, δωρεάν, μέσω του Συστήματος από το χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy. Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση, μέσα από τον χώρο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού στο Σύστημα (www.eprocurement.gov.cy) μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των προσφορών. Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του Διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού. Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα. Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ. τηλεφώνου: +357 22-605050.

Τονίζεται ότι, για να λογίζεται κάποιος ως Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας και να λαμβάνει ειδοποιήσεις από το Σύστημα, θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος ως χρήστης με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής του και να συσχετιστεί με το διαγωνισμό.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Αγλαντζιάς το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 11 Μαϊου 2018 και ώρα 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς τηλ. 22462233/22462197, οδός Αικατερίνης Κορνάρο 8, 2108 Αγλαντζιά.