Παζαράκι Στέγης Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς – 05/04/2017