Πασχαλινό Παζαράκι Στέγης Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς – 5/04/2017