Παρουσίαση Διηγημάτων – Τρίτη 5 Ιουνίου, Σκαλί Αγλαντζιάς