Ονοματοδοσία της οδού Λυκούργου Κάππα – Φωτογραφικό υλικό

Ονοματοδοσίας της οδού Λυκούργου Κάππα, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2016 ως ένδειξη εκτίμησης του αείμνηστου πρώην Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού για την προσφορά του στην Πατρίδα, την Παιδεία και την Κυπριακή κοινωνία.
Η οδός Λυκούργου Κάππα βρίσκεται στο Οδικό Δίκτυο Παιδαγωγικής Ακαδημίας