Ο Δήμος Αγλαντζιάς ενημερώνει τους Δημότες του

Ο Δήμος Αγλαντζιάς στα πλαίσια της πολιτικής του για συνεχή επαφή με τους δημότες του, διοργανώνει ανοικτές συγκεντρώσεις που σκοπό και στόχο έχουν την ενημέρωση των δημοτών και συζήτηση για τα πεπραγμένα του Δήμου μας.

Οι ανοικτές συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

1. Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 18:30 στο οίκημα του ΔΗΚΟ Αγλαντζιάς και Σωματείου «Πυρσός».
2. Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 18:30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Εκκλησίας Αποστόλου Ανδρέα στο Πλατύ για το ΔΗΚΟ Πλατύ και Σωματείο «Ελπίδα».
3. Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 18:30 στο Σωματείο «ΑΤΛΑΣ».
4. Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 18:00 στο Σωματείο «Ειρήνη».
5. Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 19:00 στο Σωματείο «Σταυραετός».
6. Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 17:30 στο Σωματείο «Καραολής».
7. Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 18:30 στο Σωματείο «Αναγέννηση».

Παρακαλούνται οι δημότες όπως πάρουν μαζικά μέρος στις ανοικτές συγκεντρώσεις.

Θα ακολουθήσουν και άλλες συγκεντρώσεις.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στο τηλ.: 22462195.
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
7 Ιανουαρίου 2016