Ο Δήμος Αγλαντζιάς ενημερώνει ότι έχουν ανασταλεί όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου

Ο Δήμος Αγλαντζιάς ενημερώνει ότι έχουν ανασταλεί όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου καθώς και η λειτουργία των ακόλουθων υπηρεσιών/δομών μέχρι τις 20.03.2020.

  • Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς
  • Κέντρα Απασχόλησης παιδιών
  • Ανοικτό σχολείο
  • Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγλαντζιάς

Περαιτέρω ενημερώνουμε ότι:

Η παραλαβή και πληρωμή αιτήσεων αδειών οικοδομής, παραλαβή / έκδοση αιτήσεων για εξασφάλιση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών, καπνού και κατοχής σκύλων καθώς και η εξυπηρέτηση του κοινού από το Δημοτικό Ταμείο αναστέλλονται μέχρι τις 20 Μαρτίου 2020.

Για την ίδια περίοδο, αναστέλλεται η παραλαβή αιτήσεων και η τέλεση πολιτικών γάμων.

Ενόψει της πιο πάνω προσπάθειας, ο Δήμος υπενθυμίζει ότι πληρωμές για εξόφληση λογαριασμών, γίνονται διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου και της JCC. Επίσης υπάρχει 24η τηλεφωνική εξυπηρέτηση για όλα τα θέματα που αφορούν όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου στο 77778100.

Το κοινό παρακαλείται να αποφεύγει τις επισκέψεις παρά μόνο στις περιπτώσεις που κρίνεται απόλυτα αναγκαίο.

Κάνουμε επίσης έκκληση για πιστή εφαρμογή των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και όλων των εμπλεκομένων φορέων.

www.moh.gov.cy
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/