Μηχανή του Γρόνου ΙΙΙ – 07/10/2018 Πλατεία Αγλαντζιάς – Είσοδος Ελεύθερη