Μερικές Υποτροφίες του Πανεπιστημίου Frederick για σπουδές σε Δημότες Αγλαντζιάς

Το Πανεπιστήμιο Frederick αποφάσισε να παραχωρήσει τις πιο κάτω αναφερόμενες υποτροφίες, σε δημότες του Δήμου Αγλαντζιάς.

Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα προγράμματα σπουδών που αναφέρονται στο Πανεπιστήμιο Frederick, εφόσον ασφαλώς οι απόφοιτοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής, ανάλογα του προγράμματος σπουδών.

Υποτροφίες:

  • Μία (1) υποτροφία που θα καλύψει το 100% των διδάκτρων για απόφοιτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 19/20 και άνω.
  • Δύο (2) υποτροφίες που θα καλύψουν το 50% των διδάκτρων για απόφοιτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ 18 και 18.99/20.
  • Δύο (2) υποτροφίες που θα καλύψουν το 25% των διδάκτρων για απόφοιτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ 16 και 17.99/20.
  • Μία (1) υποτροφία που θα καλύψει το 35% των διδάκτρων για απόφοιτους με πολύ σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.
  • Μία (1) υποτροφία που θα καλύψει το 35% των διδάκτρων για Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Οι υποτροφίες αφορούν το 1ο ακαδημαϊκό έτος σπουδών του φοιτητή/φοιτήτριας.  Από το 2ο έτος σπουδών, αναλόγως της επίδοσής τους στο Πανεπιστήμιο, θα μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες με βάση το σχέδιο υποτροφιών για παιδιά που συνεχίζουν τις σπουδές τους και μπορούν επίσης να διεκδικήσουν άλλες εκπτώσεις/μειώσεις, εφόσον βέβαια πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή/και πληροφορίες όσον αφορά τα προγράμματα σπουδών, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22 394394, μέχρι την 1η Αυγούστου 2016.

frederick-study-12072016-1  frederick-study-12072016-2