Μαθήματα Δήμου Αγλαντζιάς για κατάρτιση Υπηκόων Τρίτων Χωρών στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές