Μαθήματα Δήμου Αγλαντζιάς για κατάρτιση Υπηκόων Τρίτων Χωρών στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και στις Πρώτες Βοήθειες – Training, capacity building and orientation programmes for third country nationals in Computer Lessons and First Aid

Ο Δήμος Αγλαντζιάς, ανέλαβε και υλοποιεί ως τελικός δικαιούχος το έργου «Προγράμματα ένταξης από τοπικές αρχές» με τίτλο «Κοινωνίες με Χρώματα».

Στο πλαίσιο του έργου ο Δήμος Αγλαντζιάς, θα πραγματοποιήσει μαθήματα Πρώτων Βοηθειών και εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα, έχουν Υπήκοοι Τρίτων Χωρών που διαμένουν και εργάζονται νόμιμα στην Κύπρο, που απολαύουν καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, προσωρινής προστασίας, αιτητές ασύλου καθώς και ΥΤΧ που επανεγκαθίστανται ή έχουν επανεγκατασταθεί ή μεταφερθεί από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Τα μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον προσεχή Σεπτέμβριο με περίοδο εγγραφών μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με τη Λειτουργό Δημοτικής Υπηρεσίας Άντρη Ευτυχίου στο τηλ. 22462233 / 22462251 ή να παρουσιαστείτε προσωπικά στα Γραφεία του Δήμου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία(10%).


Municipality of Aglantzia, participates in the programme “Colourful Societies” which is implemented under the Integration Programmes by Local Authorities. Its main goal is to support, through the Local Authorities, third country nationals during the integration process, by eliminating the risk of social exclusion.

The Municipality organizes Computer Lessons and First Aid, which will take place in September. Registrations are allowed until 15/9/2017.

Third country nationals who live in Cyprus and work legally, economic immigrants and beneficiaries of international protection (recognized refugees, subsidiary protection and asylum seekers), are able to participate in the programme.

All applicants must bring with them there alien book or residence permit.

For further information you may contact Andri Eftichiou, Administration Officer at the tel. 22462233 / 22462251 or to attend at the Municipality (7:45 – 15:00).

The programme is cο-funded by the European Asylum, Migration and Integration Fund (90%) and the Republic of Cyprus (10%).