Μαθήματα Δήμου Αγλαντζιάς για κατάρτιση Υπηκόων Τρίτων Χωρών στη χρήση ΗΥ και Πρώτων Βοηθειών