«Μαγικό Πάρκο Altius – Αγλαντζιάς» από τις 15 Δεκεμβρίου μέχρι τις 6 Ιανουαρίου, στο Πάρκο Σπύρος Κυπριανού