Λήξη προθεσμίας εξόφλησης του Δημοτικού Τέλους για το έτος 2020

Ο Δήμος Αγλαντζιάς σας ενημερώνει ότι προθεσμία εξόφλησης του Δημοτικού Τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας είναι η 30η Νοεμβρίου 2020. Σε περίπτωση που και μετά την παρέλευση της πιο πάνω ημερομηνίας τα τέλη δεν πληρωθούν θα επιβληθεί η νόμιμη επιβάρυνση σύμφωνα με τον περί Δήμων Νόμο. Δεν θα δοθεί περαιτέρω παράταση.

Επίσης, ο Δήμος προτρέπει το Κοινό να προβαίνει σε εξόφληση μέσω των διαθέσιμων μεθόδων ηλεκτρονικής εξόφλησης για να ελαχιστοποιείται η προσέλευση στα γραφεία του Δήμου λόγω των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται με βάση τα Διατάγματα για Covid-19 και για αποφυγή ταλαιπωρίας στην αναμονή.