Λήξη προθεσμίας εξόφλησης των Τελών Αποκομιδής Σκυβάλων, Δικαιώματος Άσκησης Επιχειρήσεων και Δικαιώματος διατήρησης/χρήσης Επαγγελματικού Υποστατικού για το έτος 2020

Ο Δήμος Αγλαντζιάς σας ενημερώνει ότι η προθεσμία εξόφλησης του Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων, Ετήσιου Δικαιώματος Άσκησης Επιχειρήσεων και Δικαιώματος διατήρησης/χρήσης Επαγγελματικού Υποστατικού για το έτος 2020 είναι η 30η Δεκεμβρίου, 2020 και δε θα δοθεί περαιτέρω παράταση. Σε περίπτωση που και μετά την παρέλευση της πιο πάνω ημερομηνίας τα τέλη δεν πληρωθούν θα επιβληθεί η νόμιμη επιβάρυνση σύμφωνα με τον περί Δήμων Νόμο.

Ο Δήμος προτρέπει το Κοινό όπως προβαίνει σε εξόφληση των οφειλών έγκαιρα ενόψει και των Εορτών των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς και να προτιμάται η εξόφληση μέσω Διαδικτύου για αποφυγή ταλαιπωρίας στην αναμονή λόγω και των μέτρων πρόληψης που λαμβάνονται στα γραφεία του Δήμου με βάση τα Διατάγματα σύμφωνα με τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ