Κλαδέματα – Μηνιαίο Πρόγραμμα Μάρτιος 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ 2018

Περιοχές Μάρτιος
Δημοσίων Υπαλλήλων – Άγιος Νεκτάριος 01 – 02/03/2018
Περνέρα 05 – 06/03/2018
Πλατύ  – Νοτίως Λ. Κερύνειας 07 – 09/03/2018
Τριγωνάκι – Καθαρή 12 – 14/03/2018
ΡΙΚ 15 – 16/03/2018
Αγία Μαύρη –  Παλιά Αγλαντζιά 19 20/03/2018
Οικ. Πλατύ  –Αθαλάσσα – ΚΟΑΓ 21 – 23/03/2018
Λάππατα – Πολίτη 26 – 27/03/2018

 

  • Οποιοσδήποτε δημότης επιθυμεί να απομακρύνει τα κλαδέματα του ή άλλα βαριά αντικείμενα (π.χ. έπιπλα), εκτός των προκαθορισμένων ημερομηνιών, μπορεί να απευθύνεται στην Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου (Τηλ. 22462059 / 22462233)  για την απομάκρυνση τους με την ανάλογη  χρέωση.  Η χρέωση ανέρχεται  στα €60 ανά φορτηγό / αυτοκίνητο και  στα €30 ανά μισό φορτηγό / αυτοκίνητο.
  • Δημότες που επιθυμούν να απομακρύνουν ηλεκτρικές / ηλεκτρονικές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, τηλεοράσεις,  ηλεκτρονικούς υπολογιστές κτλ.) μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου, για απ’ ευθείας  παραλαβή δωρεάν των συσκευών από το υποστατικό τους και μεταφορά τους για ανακύκλωση.
  • ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ η απόρριψη μπάζων και άλλων αχρήστων οικοδομικών υλικών μετά από οικοδομικές εργασίες. Είναι υποχρέωση του κάθε δημότη, όπως τα απόβλητα που προέρχονται από τις πιο πάνω εργασίες τοποθετούνται σε μεταλλικά κιβώτια απορριμμάτων (Skip), τα οποία παρέχονται από ιδιωτικές υπηρεσίες καθαριότητας.