Κλαδέματα – Ετήσιο Πρόγραμμα 2018

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ 2018
Περιοχές Ετήσιο Πρόγραμμα αποκομιδής Κλαδευμάτων 2018
Μάρτιος Σεπτέμβριος
Νοέμβριος – Δεκέμβριος
Δημοσίων Υπαλλήλων
Άγιος Νεκτάριος
01 – 02/03/2018 03 – 05/09/2018 19 – 21/11/2018
Περνέρα 05 – 06/03/2018 06 – 07/09/2018 22 – 23/11/2018
Πλατύ
Νοτίως Λ. Κερύνειας
07 – 09/03/2018 10 – 12/09/2018 26 – 28/11/2018
Τριγωνάκι – Καθαρή 12 – 14/03/2018 13 – 14/09/2018 29 – 30/11/2018
ΡΙΚ 15 – 16/03/2018 17 – 18/09/2018 03 – 04/12/2018
Αγία Μαύρη –  Παλιά Αγλαντζιά 19 – 20/03/2018 19 – 21/09/2018 05 – 07/12/2018
Οικ. Πλατύ  –Αθαλάσσα – ΚΟΑΓ 21 – 23/03/2018 24 – 26/09/2018 10 – 12/12/2018
Λάπατα – Πολίτη 26 – 27/03/2018 27 – 28/09/2018 13 – 14/12/2018

 

  • Οποιοσδήποτε δημότης επιθυμεί να απομακρύνει τα κλαδέματα του ή άλλα βαριά αντικείμενα (π.χ. έπιπλα), εκτός των προκαθορισμένων ημερομηνιών, μπορεί να απευθύνεται στην Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου (Τηλ. 22462059 / 22462233)  για την απομάκρυνση τους με την ανάλογη  χρέωση.  Η χρέωση ανέρχεται  στα €60 ανά φορτηγό / αυτοκίνητο και  στα €30 ανά μισό φορτηγό / αυτοκίνητο.
  • Δημότες που επιθυμούν να απομακρύνουν ηλεκτρικές / ηλεκτρονικές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, τηλεοράσεις,  ηλεκτρονικούς υπολογιστές κτλ.) μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου, για απ’ ευθείας παραλαβή δωρεάν των συσκευών από το υποστατικό τους και μεταφορά τους για ανακύκλωση.
  • ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ η απόρριψη μπάζων και άλλων οικοδομικών υλικών μετά από οικοδομικές εργασίες. Είναι υποχρέωση του κάθε δημότη, όπως τα απόβλητα που προέρχονται από τις πιο πάνω εργασίες τοποθετούνται σε μεταλλικά κιβώτια απορριμμάτων (Skip),
    τα οποία παρέχονται από ιδιωτικές υπηρεσίες καθαριότητας.