ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Το Ίδρυμα  «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς» ζητά να προσλάβει Υπεύθυνο/η βάρδιας φροντιστών/τριών

Μισθός πρόσληψης €950 μηνιαίως. Όροι εργασίας και λοιπά ωφελήματα βάσει Συλλογικής Σύμβασης.

Απαραίτητο προσόν Πτυχίο Νοσηλευτικής και καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να παραδώσουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με 1 φωτογραφία, αντίγραφο του πιστοποιητικού σπουδών και του πιστοποιητικού γέννησης στη διεύθυνση: Ίδρυμα «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς», οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ. 6, 2107 Αγλαντζιά, τηλ. 22334360 (μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ. – 13.00 μ.μ.)  ή να τα στείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected] το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης  23 Μαΐου 2018.