ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ/ΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ / ΤΡΙΑΣ

 Το Ίδρυμα  «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς» ζητά να προσλάβει νυχτερινό/ή φροντιστή /τρια.
Απαραίτητο προσόν η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και τουλάχιστον τριετής φοίτηση σε αναγνωρισμένη σχολή μέσης εκπαίδευσης.
Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
Μισθός και λοιπά ωφελήματα βάσει Συλλογικής Σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αίτηση εργασίας από τα γραφεία του Ιδρύματος «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς», οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ. 6, 2107 Αγλαντζιά ή να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 20 Ιουνίου  2018, ώρα 12 μ.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 22334360 (Δευτέρα – Παρασκευή  μεταξύ των ωρών 9.00 π.μ. – 13.00 μ.μ.).