ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Το Ίδρυμα  «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς» ζητά να προσλάβει προσοντούχο Νοσηλευτή/τρια για άμεση εργοδότηση.

Μισθός πρόσληψης €950 μηνιαίως και μετά πάροδο 6 μηνών €974. Όροι εργασίας, κλίμακες μισθοδοσίας, ετήσιες αυξήσεις και λοιπά ωφελήματα βάσει Συλλογικής Σύμβασης.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Νοσηλευτικής
  • Εγγραφή στο μητρώο Νοσηλευτών Κύπρου
  • καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
  • Λευκό Ποινικό Μητρώο

Για αποστολή βιογραφικού:  [email protected]

Για πληροφορίες:  τηλ. 22334360 (Δευτέρα – Παρασκευή: μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ. – 13.00 μ.μ).