ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

Το Ίδρυμα  «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς» ζητά να προσλάβει προσοντούχο Νοσηλευτή/τρια ως Υπεύθυνο/η  βάρδιας  για άμεση εργοδότηση.

Μισθός πρόσληψης €950 μηνιαίως και μετά 6 μήνες €974. Όροι εργασίας, κλίμακες μισθοδοσίας, ετήσιες αυξήσεις και λοιπά ωφελήματα βάσει Συλλογικής Σύμβασης.

Απαραίτητο προσόν Πτυχίο Νοσηλευτικής και καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να παραδώσουν το βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία στη διεύθυνση: Ίδρυμα «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς», οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ. 6, 2107 Αγλαντζιά ή να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στο:  [email protected]

Για πληροφορίες  τηλ. 22334360 (Δευτέρα – Παρασκευή: μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ. – 13.00 μ.μ).

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

15 Οκτωβρίου 2018