ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής, μόνιμης θέσης Λειτουργού Κήπων και Πρασίνου στο Δήμο Αγλαντζιάς.  (Η θέση είναι πρώτου διορισμού).

  1. Εγκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: (Συνδυασμένες Κλίμακες)

Α8: €24.500,25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273,36.470, 37.667,

Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396

Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου (www.aglantzia.org.cy) μέχρι τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15:00.  Η υποβολή αιτήσεων με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δεν είναι αποδεκτή. Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή ελλιπώς συμπληρωμένες δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δήμου Αγλαντζιάς, τηλ.22462197, σε εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.aglantzia.org.cy.