Κενή Θέση Φροντιστή

Το Ίδρυμα  «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς» ζητά να προσλάβει φροντιστή /τρια για ημερήσια ή νυχτερινή βάρδια.

Μισθός πρόσληψης €870 μηνιαίως. Όροι εργασίας και λοιπά ωφελήματα βάσει Συλλογικής Σύμβασης.

Απαραίτητο προσόν η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και τουλάχιστον τριετής φοίτηση σε αναγνωρισμένη σχολή μέσης εκπαίδευσης.

Η κατοχή Πτυχίου Νοσηλευτικής και προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να παραδώσουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με 1 φωτογραφία, αντίγραφο του πιστοποιητικού σπουδών και του πιστοποιητικού γέννησης στη διεύθυνση: Ίδρυμα «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς», οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ. 6, 2107 Αγλαντζιά, τηλ. 22334360 (μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ. – 13.00 μ.μ.)  ή να τα στείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected] το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης 22 Νοεμβρίου  2017.

 

Από Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς
16 Νοεμβρίου 2017