ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ / ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΩΝ

Το Ίδρυμα  «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς» ζητά να προσλάβει νοσηλευτές /τριες, φροντιστή /τρια για ημερήσιες βάρδιες και φροντιστή /τρια για νυχτερινή βάρδια.

Όροι εργασίας, μισθοί και λοιπά ωφελήματα βάσει Συλλογικής Σύμβασης.

Απαραίτητο προσόν για τους νοσηλευτές: Πτυχίο Νοσηλευτικής και εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών Κύπρου.
Απαραίτητο προσόν για τους φροντιστές: Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης.
Απαραίτητο προσόν για όλους τους υποψήφιους:  καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και Λευκό Ποινικό Μητρώο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αίτηση εργασίας από τα γραφεία του Ιδρύματος «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς», οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ. 6, 2107 Αγλαντζιά ή να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]   το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13.00.

Για πληροφορίες τηλ.: 22334360 (Δευτέρα – Παρασκευή  μεταξύ των ωρών 9.00 π.μ. – 13.00 μ.μ.