Καρναβάλι Αγλαντζιάς 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 1. Εκδήλωση: Καρναβάλι Αγλαντζιάς 2018
 2. Ημερ.: 11 Φεβρουαρίου 2018
 3. Ώρα: 12:00
 4. Χώρος: Λεωφόρος Κερύνειας
 5. Θέμα: «Γη: Ένας πολύχρωμος πλανήτης!»
  Ο πλανήτης που μας φιλοξενεί, η γη μας, είναι ένα πολύχρωμο ψηφιδωτό ανθρώπων, ζώων και φυτών τα οποία οφείλουν να συνυπάρχουν αρμονικά.
  Εμείς οι άνθρωποι έχουμε «καταφέρει» να χτίσουμε μεταξύ μας διαχωρισμούς, κατηγορίες και πάσης φύσης ταμπέλες. Οι διαχωρισμοί αυτοί το μόνο που καταφέρνουν είναι να μας χωρίσουν και όχι να μας ενώνουν σε μια κοινή προσπάθεια να παραδώσουμε τον πλανήτη το ίδιο, και ακόμα πιο όμορφο, στις επόμενες γενιές.
  Οι τεχνητοί διαχωρισμοί εδράζονται σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας ή/και ύπαρξης (την εμφάνιση, τις αθλητικές προτιμήσεις, στις κομματικές παρατάξεις, τις θρησκείες, τις φυλές, και σε πολλά αλλά).
  Η αρμονική συνύπαρξή μας όμως δεν πρέπει να σταματά μόνο μεταξύ των ανθρώπων αλλά και με το περιβάλλον το οποίο οφείλουμε στα πλαίσια της αειφορίας να φροντίζουμε.
  Ο Δήμος Αγλαντζιάς έχει υιοθετήσει το πανανθρώπινο θέμα: «Γη: Ένας πολύχρωμος πλανήτης», για το 8ο του καρναβάλι, με στόχο να περάσουμε όλοι τα σωστά μηνύματα, τα μηνύματα συνύπαρξης, αποδοχής και αλληλοσεβασμού ανθρώπων και περιβάλλοντος.
 6. Μέγιστος Αριθμός καρναβαλιστών ανά ομάδα: 150
  Σε περίπτωση συμμετοχής ομάδας με αριθμό καρναβαλιστών μεγαλύτερο των 150, οι συμμετέχοντες πρέπει να χωριστούν σε ανεξάρτητες ομάδες που η κάθε μια δεν θα υπερβαίνει τα 150 άτομα.  Η κάθε ομάδα θα πρέπει να παρουσιαστεί με  διαφορετικό θέμα, έχοντας το δικό της υπεύθυνο και νέα αίτηση.
  Κάθε ομάδα πρέπει να συνοδεύεται από εμψυχωτές – συνοδούς (ενήλικες) μεταμφιεσμένους, σύμφωνα με το θέμα της ομάδας.
  Σε ομάδες παιδιών η σχέση παιδιών – ενηλίκων είναι ένας συνοδός ανά 6 παιδιά (4 – 6,5 ετών) και ένας ανά 10 παιδιά άνω των 6 ,5 ετών.
 7. Θεματολογία: Η κάθε ομάδα καρναβαλιστών θα συμμετάσχει με ένα μοναδικό θέμα, στο πλαίσιο της θεματολογίας για το 2018 «Κοινωνίες με Χρώματα».   Σε περίπτωση που δυο ή περισσότερες ομάδες προτείνουν να συμμετέχουν στο Καρναβάλι με το ίδιο θέμα, θα δοθεί προτεραιότητα στην ομάδα που υπέβαλε πρώτη τη συμμετοχή της.   Η 2η ομάδα θα πρέπει να εισηγηθεί νέο θέμα.
 8. Κόστος συμμετοχής ανά ομάδα:
  1-80 άτομα: €80
  81-120 άτομα: €120
  121-150 άτομα: €150
 9. Χορηγίες-Βραβεία:
  9.1 Βραβεία στα 3 καλύτερα άρματα
  1ο βραβείο: €1000
  2ο βραβείο: €800
  3ο βραβείο: €600
  9.2 Βραβείο στις 3 πιο ευφάνταστες Ομάδες:
  1ο βραβείο: €400
  2ο βραβείο: €300
  3ο βραβείο: €200
  Οι βραβευθέντες ομάδες θα επιλεγούν από την Κριτική Επιτροπή την οποία θα απαρτίζεται από μέλη που θα ορίσει ο Δήμος.
  Τα βραβεία θα δοθούν στο πάρτι που θα ακολουθήσει της Παρέλασης.
 10. Προδιαγραφές Αρμάτων:
  Μέγιστες Διαστάσεις: μήκος 400cm, πλάτος 300cm, ύψος 350cm
  Λογότυπα: Η τοποθέτηση λογότυπων θα επιτραπεί μόνο έπειτα από συνεννόηση με το Δήμο.
 11. Όσες ομάδες δεν είναι στο θέμα θα παρελάσουν τελευταίες.
 12. After – πάρτι: Μετά το τέλος της Παρέλασης θα πραγματοποιηθεί πάρτι σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με τη συμμετοχή ομάδων που θα παρελάσουν στο Καρναβάλι.
 13. Δηλώσεις Συμμετοχής
  Μέχρι την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018 στις 15:00
  στην Ηλεκτρ. Διευθ.: [email protected]
  Τηλεομοιότυπο: 22462240

Για περισσότερες πληροφορίες:
Πολιτιστική Υπηρεσία Δήμου Αγλαντζιάς / Τηλ. 22462058, 22462239, 22462233