ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

1ο Ανοιχτό κάλεσμα – open call σε καλλιτέχνες για την δημιουργία INSTALLATION ART και έργων με Ανακυκλώσιμα Υλικά μέσω της UPCYCLED ART

Μέσω του προγράμματος Young Cities η ομάδα νέων του Δήμου Αγλαντζιάς, στα πλαίσια των δράσεων της για εικαστική αναβάθμιση των δημόσιων χώρων, καλεί τους εικαστικούς καλλιτέχνες, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, να δηλώσουν συμμετοχή για τη δημιουργία έργων Installation και έργων με ανθεκτικά ανακυκλώσιμα υλικά μέσω της Upcycled art, σε τοποθεσίες και εξωτερικές επιφάνειες που θα υποδείξει ο Δήμος.

Η Δράση υλοποιείται με την στήριξη της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και του Οργανισμού Νεολαίας και με την κοινοπραξία των Οργανισμών CSI και RESET.

Αντικείμενο Έργου: Οι καλλιτεχνικές δημιουργίες θα εστιάζονται σε εμπειρίες και προβληματισμούς της καθημερινότητας, προσφέροντας την δυνατότητα κοινωνικής αλληλεπίδρασης και προωθώντας την ευαισθητοποίηση γύρω από διάφορα κοινωνικά ζητήματα.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Η συμμετοχή αφορά εικαστικούς καλλιτέχνες ηλικίας 18 ετών και άνω, που ασχολούνται επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά με Installation Art ή/και την Upcycled Art (τέχνη από ανακυκλώσιμα/επαναχρησιμοποιούμενα υλικά), συμμετέχοντας είτε μεμονωμένα, είτε ομαδικά μέχρι 5 άτομα.

Οι συμμετοχές που θα συγκεντρωθούν θα αξιολογηθούν από τα μέλη της ομάδας Young Cities σε συνεργασία με τον Δήμο Αγλαντζιάς και θα επιλέξουν τις δυναμικές συμμετοχές από πλευράς αισθητικής, ερμηνείας, νοηματικού περιεχομένου, αρχές σύνθεσης και εναρμόνισης δομικών στοιχείων στην παρουσίαση της ιδέας. Το οικονομικό κόστος του έργου θα ληφθεί επίσης υπόψη.

Διάρκεια Έργου: Η διάρκεια υλοποίησης του έργου αναμένεται να έχει διάρκεια μέχρι 4 βδομάδες, με δυνατότητα παράτασης αναλόγως του έργου.

Απαιτούμενα Υλικά: Το απαιτούμενο κόστος των υλικών για κάθε καλλιτέχνης ή ομάδα, θα καλυφθεί από το πρόγραμμα του Young Cities. Το κόστος των υλικών θα συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή του καλλιτέχνη.

Διαδικασία Συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση, καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] τα πιο κάτω, το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021:

  • Συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής (πατήστε εδώ)
  • Ένα αντιπροσωπευτικό portofolio με φωτογραφίες των έργων τους
  • Προσχέδιο του προτεινόμενου έργου / της ιδέας τους σε μορφή JPG.

Παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι πριν την αποστολή των πιο πάνω, τα απαιτούμενα στοιχεία είναι ορθά συμπληρωμένα.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected].