Κάλεσμα Υποβολής Προτάσεων για το AglanJazz 2023

Ο Δήμος Αγλαντζιάς θα διοργανώσει το 18ο Φεστιβάλ AglanJazz στις 28 και 29 Ιουνίου 2023, με τη συμμετοχή σχημάτων από την Κύπρο και το εξωτερικό, και απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε επαγγελματίες μουσικούς και μουσικά σχήματα που εδρεύουν στην Κύπρο να υποβάλλουν τις προτάσεις τους με στόχο τη συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ.

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά και να περιλαμβάνουν:

  1. Προφίλ Μπάντας
  2. Περιγραφή της δουλειάς που προτείνεται να παρουσιαστεί
  3. Σύνθεση Μπάντας
  4. Δείγματα Δουλειάς
  5. Στοιχεία επικοινωνίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]

(τηλ. 22462058, 22462239) το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023.