Γνωστοποίηση για μονοδρόμηση οδών στο Δήμο Αγλαντζιάς

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμος Αγλαντζιάς σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται από τον περί Δήμων Νόμο και τους Περί Τροχαίας Δημοτικούς Κανονισμούς Αγλαντζιάς και αφού έλαβε την κατά νόμο συναινεσή του Αρχηγού Αστυνομίας, αποφάσισε την εφαρμογή της μονοδρόμησης της οδού Αλαμάνας από την συμβολή της με την οδό Γραβιάς μέχρι τη συμβολή της με την οδό Βαλτετσίου, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Γραβίας.

Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από την Παρασκευή 14/2/2020