Γνωστοποίηση εκλογικών κέντρων για δημοτικές εκλογές 2/8/2020

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.