Φιλανθρωπική Εκδήλωση Αστυνομίας: “Για τους δικούς μας μικρούς ήρωες, γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να πολεμά μόνο του τον καρκίνο”