Φιλανθρωπική Εκδήλωση Αστυνομίας: «Για τους δικούς μας μικρούς ήρωες, γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να πολεμά μόνο του τον καρκίνο»