Εγγραφή δημοτών Αγλαντζιάς στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου

  1. Ο δημότης που επιθυμεί την έκδοση κάρτας για επισκέψεις στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου οφείλει να προσκομίσει στη βιβλιοθηκονόμο του Δήμου το εκλογικό του βιβλιάριο μαζί με την ταυτότητα ή το διαβατήριό του, έτσι ώστε να αποδεικνύει ότι είναι εγγεγραμμένος δημότης Αγλαντζιάς.
    Οι κάτοικοι Αγλαντζιάς που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Δήμο, μπορούν να προχωρήσουν σε εγγραφή στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, εφόσον μεταφέρουν τα εκλογικά τους δικαιώματα στην Αγλαντζιά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την προσκόμιση του εκλογικού βιβλιαρίου και ενός λογαριασμού κοινής ωφελείας.
  2. Ο δημότης, οφείλει να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής εξωτερικού μέλους που θα του δώσει η βιβλιοθηκονόμος και να την παραδώσει.
  3. Σε περίπτωση που επιθυμεί, εκτός από πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, να έχει και το δικαίωμα δανεισμού μέχρι 7 βιβλίων για 21 ημέρες, οφείλει να καταβάλει το ποσό των €7.
  4. Ο αιτητής θα πρέπει να αποστείλει ηλεκτρονικά μια φωτογραφία (διαβατηρίου) και την ταυτότητά του (μπροστά και πίσω όψη) στο email [email protected], και να αναφέρει στο θέμα του μηνύματος «Για εγγραφή στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου», έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία. Σε αντίθετη περίπτωση, δε δύναται να προχωρήσει η διαδικασία εγγραφής του.
  5. Η αίτηση θα καταχωρηθεί ηλεκτρονικά από την υπηρεσία του Δήμου προς τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο αιτητής θα ενημερωθεί για να παραλάβει την κάρτα του, όταν αυτή είναι έτοιμη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κα Νάντια Πολυβίου στο 22462143.