Έγγραφα, σχέδια και λεπτομέρειες : Οδική σύνδεση της Λεωφόρου Ομήρου με το δρόμο Φυτωρίου

  1. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
  2. ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
  3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
  4. AKADHMIAS ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ 20099 (ΟΛΟ)
  5. AKADHMIAS ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ 1.2009 (ΒΟΡΕΙΑ)
  6. AKADHMIAS ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ 2.2009 (ΝΟΤΙΑ)
  7. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΟΛΟ
  8. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 1.2020 (ΒΟΡΕΙΑ)
  9. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 2.2020 (ΝΟΤΙΑ)