Έναρξη λειτουργίας Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών Τηλεξυπηρέτησης (επί 24ώρη βάση)

Ο Δήμος Αγλαντζιάς, ενημερώνει το κοινό, ότι τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019, τίθεται σε εφαρμογή η λειτουργία Κέντρου Παροχής Υπηρεσιών Τηλεξυπηρέτησης.

Το Κέντρο θα εξυπηρετεί τηλεφωνικά τους πολίτες για όλα τα προγράμματα και δραστηριότητες του Δήμου και θα λειτουργεί σε 24ώρη βάση.

Οι πολίτες μπορούν να καλούν τον τηλεφωνικό αριθμό 77778100.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς, εκτιμά ότι το Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών Τηλεξυπηρέτησης θα συμβάλει στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης και πληροφόρησης των δημοτών και επισκεπτών του Δήμου Αγλαντζιάς.

29 Νοεμβρίου 2019