ΑΡΧΙΚΗ
ΣΛΙΔΑ
 
 
Δουλεύοντας μαζί
 

Η πρώτη επαφή του ενδιαφερόμενου με τους Λειτουργούς του Κέντρου γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με σκοπό τη διευθέτηση προσωπικής συνάντησης και τη συλλογή ορισμένων βασικών προσωπικών στοιχείων (ονοματεπώνυμο, τηλ. κ.α, περιληπτική αναφορά του αιτήματος του ατόμου) και έπειτα ακολουθεί διευθέτηση προσωπικής συνάντησης. Στις πρώτες συναντήσεις, επιδιώκουμε να  δημιουργηθεί κλίμα συνεργασίας και επαγγελματικής σχέσης ανάμεσα στον ενδιαφερόμενο και τον επαγγελματία.

Με αυτό τον τρόπο η επικοινωνία είναι πιο άμεση και προσωπική ώστε να :

  • γίνονται κατανοητές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει το άτομο
  • οι αιτίες που τις προκάλεσαν
  • και ποιες είναι οι συνέπειες στην καθημερινότητα του

Στη συνέχεια μαζί τον επαγγελματία αποφασίζονται οι στόχοι και οι ενέργειες που θα τεθούν προς εφαρμογή με την ενεργή συμμετοχή του ατόμου για επίλυση των δυσκολιών του. Τα περιστατικά σξιολογούνται και σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο γίνεται παραπομπή  σε άλλες Κοινωνικές Υπηρεσίες.

Η διάρκεια κάθε συνάντησης κυμαίνεται στα 45 λεπτά με 1 ώρα και το σύνολο των συναντήσεων ολοκληρώνεται σε περίπου 8 συναντήσεις. Με τον τερματισμό της συνεργασίας, το άτομο αναμένεται να αναπτύξει δεξιότητες αξιοποίησης των εσωτερικών του δυνάμεων και αξιοποίησης των υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του, ώστε να μπορεί από μόνο του να επιλύει  και να διαχειρίζεται τις επικείμενες δυσκολίες.

 
 
επικοινωνήστε μαζί μας
22330277
 
Copyright © Δημοτικό Συμβουλευτικό Κέντρο Αγλαντζιάς 2011
Designed and developed by NETinfo plc
[email protected]