ΑΡΧΙΚΗ
ΣΛΙΔΑ
 
 
Υπηρεσίες που παρέχουμε
 

Το ΔΣΚΑ είναι διαρθρωμένο υπηρεσιακά με τρόπο που να δίνει έμφαση στην πρωτοβάθμια παρέμβαση και στον τομέα της πρόληψης, χωρίς όμως να παραβλέπει και τον τομέα της αντιμετώπισης των προβλημάτων. Δηλαδή, δίνεται έμφαση στην κατηγορία του πληθυσμού, που θεωρείται περισσότερο ευάλωτη στο να αναπτύξει συμπτώματα δυσλειτουργίας στο σύστημα της οικογένειας ή σε κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο. Επίσης, οι Υπηρεσίες του ΔΣΚΑ αναφέρονται και στον γενικό πληθυσμό με διάφορα προγράμματα που στοχεύουν στην πληροφόρηση, ενδυνάμωση και ευαισθητοποίηση. Παράλληλα, οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν και ψυχοκοινωνική και ψυχολογική στήριξη σε άτομα και οικογένειες που τα προβλήματα άρχισαν να τους καταβάλλουν και να επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την λειτουργικότητα στην καθημερινότητά τους.

Συγκεκριμένα τα προγράμματα εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Ατομική συμβουλευτική
  • Ψυχολογική στήριξη
  • Συνεργασία με οργανώσεις και εκπαιδευτικά Ιδρύματα που ειδικεύονται σε θέματα διαπροσωπικών σχέσεων και κοινωνικών θεμάτων και διενέργεια διαλέξεων και βιωματικών εργαστηρίων (για γονείς/νέους/έφηβους κ.ο.κ.)
    Τα βιωματικά εργαστήρια και οι διαλέξεις στοχεύουν στην προώθηση της βελτίωσης της ποιότητας των οικογενειακών και προσωπικών σχέσεων  των ατόμων όλων των ηλικιών. Αυτό γίνεται με την εκμάθηση των ατόμων, νέων τρόπων προσαρμογής στην διεκπεραίωση του ρόλου τους, στο οικογενειακό και κοινωνικό σύστημα, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στην πολυπλοκότητα της σύγχρονης ζωής. Αυτό, περιλαμβάνει την εκμάθηση και βελτίωση των γονικών δεξιοτήτων, των τρόπων επικοινωνίας, την διαχείριση συγκρούσεων κ.α. Περαιτέρω στόχος είναι και η ενδυνάμωση εφήβων και νέων ατόμων, ώστε να αποφεύγουν  βλαπτικούς τρόπους συμπεριφοράς (χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, παραβατική συμπεριφορά κ.α.)
  • Διενέργεια εκδηλώσεων για σκοπούς ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των κατοίκων σε δράσεις εθελοντικού χαρακτήρα
  • Δικτύωση του ΔΣΚΑ με φορείς και δομές της κοινότητας, του δημοσίου και εθελοντικού τομέα, ώστε η παροχή των κοινωνικών υπηρεσιών προς τους κατοίκους να είναι αποτελεσματικότερη και σε πιο οργανωμένη και συστηματική βάση
  • Διασύνδεση του ατόμου με υπηρεσίες/δομές και παραπομπή σε  αυτές σε περιπτώσεις που το πρόβλημα σχετίζεται με τη χρήση νόμιμων/παράνομων ουσιών εξάρτησης, βίας στην οικογένεια και με ψυχική διαταραχή οξείας φάσης
 
 
επικοινωνήστε μαζί μας
22330277
 
Copyright © Δημοτικό Συμβουλευτικό Κέντρο Αγλαντζιάς 2011
Designed and developed by NETinfo plc
[email protected]